Cursussen: Theta Healing en DNA activatie

Een voor Nederland vrij nieuwe, zeer effectieve healingvorm is DNA-healing, ook wel Thetahealing genoemd, omdat deze healingvorm plaatsvindt in het Thetabewustzijn, een soort diepe meditatiestaat. ‘Theta’ slaat op de theta frequentie van de hersengolven waarmee gewerkt wordt (theta frequentie ligt tussen 4-7 trillingen per seconde). Als behandelaar ga ik in de theta staat, en geef vervolgens in overeenstemming (na overleg) met de cliënt opdracht aan de Bron (het universele veld) voor healing, verandering van belemmerende overtuigingen, gedachten en gedragsprogramma’s.

Deze wijze van healing sluit perfect aan bij de nieuwe manier van denken en energiewerk. Jouw gedachten en overtuigingen scheppen je realiteit. Alleen ben je je niet altijd bewust van de gedachten en overtuigingen die je hebt (en dus constant 'uitzendt'). Aandacht is energie, en datgene waar je energie of aandacht aan besteedt, groeit, manifesteert zich.
 

 
Deze eenvoudige healingvorm werkt op DNA-niveau en brengt ons daardoor direct tot de kern van het probleem of de klacht. Hierdoor kan worden gewerkt met de kern van ons eigen innerlijke wezen. Alles wat we ‘zijn’ ligt opgeslagen in ons DNA. Eigenlijk hebben we ALLES in ons! Volgens de Theta Healing kun je op verschillende niveaus overtuigingen hebben: kernniveau, genetisch niveau, historisch niveau en zielsniveau. Wanneer je op bewust niveau alle stappen hebt gezet om iets te bewerkstelligen, en toch lukt het maar niet, is de kans groot dat er op onbewust niveau nog overtuigingen zitten, die jouw gewenste creatie tegenwerken. Gelukkig kan je met behulp van deze methode juist die overtuigingen snel opsporen en eenvoudig veranderen in overtuigingen, die jou ondersteunen in plaats van tegenwerken. Dat ruimt lekker op!

Theta Healing is ontwikkeld door Vianne Stibal. Wil je meer weten over Theta Healing, dan kan je informatie daarover vinden op www.thetahealing.com (in engels) of www.theta-instituut.nl.

De Theta healing gebruik ik als onderdeel in de Shamballa consulten.

De cursus ervoor mag en moet nog verder eigen gemaakt en uitgewerkt worden.

Terug naar begin