Shamballa

“Shamballa” staat voor onvoorwaardelijke liefde en vrijheid.

“Shamballa” staat voor onvoorwaardelijke liefde en vrijheid. De centrale kern van Shamballa is Liefde. Liefde voor jezelf en het aangeboren besef van liefdevolle verbondenheid met vader/moeder God en de gehele schepping.

De centrale kern van Shamballa is Liefde. Liefde voor jezelf en het aangeboren besef van liefdevolle verbondenheid met de aarde, de kosmos en met alles wat daar leeft. Vrijheid om te weten wie je bent en ook de vrijheid om in jouw leven in de kracht en meesterschap te stappen van wie je werkelijk bent. Om in liefde en vrijheid te zijn wie je werkelijk bent.

Het doel van Shamballa is de uitbreiding van bewustzijn, en door deze verruiming van bewustzijn, mensen in harmonie en balans brengen. Dit is wat we het Christus of Boeddha bewustzijn noemen. Shamballa geeft de oorspronkelijke kosmische en aarde energieën door om je weer te laten herinneren wie je werkelijk bent. Shamballa zet je in je eigen kracht, maakt je vrij. Daardoor ga je “groeien”, ontwikkelen van binnenuit, vanuit een Oerplan, Jouw oorspronkelijk plan. 
Je hoeft het slechts te laten gebeuren.

Het geeft je het inzicht dat je zélf de schepper bent van je leven.
Dat je creëert door jouw eigen gedachten, door de woorden die je uitspreekt en door de intenties die je voor jezelf formuleert. Dat inzicht ontwikkelt zich als een netwerk, een bewustwording in alle richtingen tegelijkertijd.

Bij Shamballa werken we met de kosmische levensenergie, de


Mahatma energie.

Ze bestaat uit Licht en Liefde. Licht is niets anders dan informatie en kennis. Liefde is verbinding en is onvoorwaardelijk. Het verbindt je met de oerbron van alles, met de aarde, en met alle wezens op aarde. Zelf met bewuste energieën buiten het aardse vlak. Dat is met recht ‘multi-dimensionaal’.

Hoe verder je je op die weg ontwikkelt, hoe meer je wordt wie je in wezen bent, ofwel hoe beter je je herinnert wie je in wezen bent. Dat is ‘heel worden’ (healing). Niet aannemen wat een ander aandraagt, maar je openen voor de stem van je diepste wezen. Dan blijkt uiteindelijk dat alle antwoorden in jezelf besloten liggen. Het openen van deze poort, deze poort naar jezelf, is het grootste cadeau wat je jezelf kunt geven. Het betekent wezenlijke vrijheid, in al zijn aspecten.

Shamballa is een energie om volledig in je eigen vrijheid en kracht te gaan staan, zodat je meester bent over jouw leven en jouw gezondheid. Het is een energie die transformerend en helend werkt, om jouw innerlijke harmonie en balans te herstellen. Shamballa erkent dat ieder mens zijn/ haar eigen proces heeft, en dat elk mens daar recht op heeft. Elk oordeel is naïef, want niemand kent het studieplan van de ander. Het “weten” van Shamballa is dat als je iets wilt veranderen in jouw leven dan doe je dat door zelf te veranderen, door oude patronen los te laten. Hierdoor veranderen anderen vanzelf mee en komen ook zij in hun eigen kracht te gaan staan.

Shamballa MDH is een geschenk van liefde aan jezelf, een pad van bewustwording..

Doordat de naam Shamballa in Amerika al in gebruik was, is de stichting omgedoopt in New Paradigm.

“Energy in our hands, Love in our hearts”

Sluit Menu